Het Agoramodel – René Gudde

0

De wereld is complex, maar zit toch eenvoudiger in elkaar dan je denkt. Want welke weg je ook neemt in het leven, je belandt toch altijd weer in dezelfde soorten gebouwen. We leven in privéhuizen, werken in private gebouwen, organiseren onszelf rond publieke gebouwen en besturen de samenleving vanuit politieke gebouwen. Om het leven in deze vier levenssferen goed te laten verlopen, trainen we ons in vier trainingsgebouwen: de tempel, de sportschool, het museum en de academie.

‘Filosofie is de
natuurlijke behoefte
van mensen om de
verschillende
levensgebieden met
elkaar te integreren,
er samenhang in te
brengen. Filosofie
biedt een integrity
check.’

Deze gebouwen zijn rond ieder centraal plein (de agora) van elke stad overal ter wereld te vinden, stelt René Gude. Als je je gemakkelijk wilt bewegen in het leven, dan doe je er dus goed aan de leidende beginselen van alle gebouwen te leren kennen. Steek het plein eens over, loop fysiek of mentaal een ander gebouw binnen en verdiep je aldus in de levens- en trainingssferen. Dat is de kortste weg naar persoonlijke ontwikkeling en een integere persoonlijkheid.René Gude (1957-2015) was Denker des Vaderlands. Daarvoor was hij directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte en hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Wilma de Rek schreef de bestseller Standup filosoof over hem. In ‘Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het’ interviewde Wim Brands hem over het nut van filosofie bij de naderende dood. Postuum verschenen ‘Ik blijf nog even kletsen’ van Rosan Hollak, waarin Gude sprak over de taak van de publieksfilosoof, en Zinvolle volzinnen, een overzichtswerk met Gudes beste citaten. In Het agoramodel staat de wereldbeschouwing van René Gude centraal.
Bestel dit boek.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here