Pedagogisch Leiderschap (PL)

0

Pedagogisch Leiderschap (PL) baseert zich op gelijke principes als Pedagogische Tact, maar kent vanuit de rol van schoolleider andere verantwoordelijkheden en vragen. Pedagogische tact (PT) is het basistraject van stichting NIVOZ. Je kunt het als leraar, schoolleider volgen als je werkzaam bent in po, vo, mbo of hbo-onderwijs. We hebben open trajecten in Driebergen en in de regio Rijnmond (voor individuele deelname) en incompany trajecten door het hele land (voor scholen, schoolteams).

Wat verstaan we onder Pedagogisch Leiderschap (PL)?

Stichting NIVOZ engageert zich uitdrukkelijk met de urgentie van het ervaren tekort aan pedagogisch leiderschap in ons onderwijs. Het is ervan overtuigd dat in de postmoderne context de pedagogische vragen niet zijn verdwenen, dan wel voor allerlei interpretatie vatbaar zijn geworden. Deze vragen gelden  voor het praktisch pedagogische werk in de scholen en gelijkelijk ook voor de begeleiding van de betrokken leraren.

Het begrip pedagogisch leiderschap verwijst in ons geval dus naar de school als pedagogische organisatie. Deze onderscheidt zich van andere organisaties door de aanwezigheid van jonge mensen voor wie zij plaatsvervangend keuzes maakt, derhalve gezag uitoefent en verantwoordelijkheid draagt. Het laatste geeft de leidinggevende een gelaagde verantwoordelijkheid, die naar zijn leraren, en die naar zijn leerlingen en hun ouders.

Schoolleiders nemen een aparte positie in de schoolgemeenschap in door drie onderscheiden kwaliteiten.

1. Schoolleiders zijn het morele of pedagogische kompas voor de schoolgemeenschap. Zij staan voor een bepaald schoolethos. Dit houdt niet alleen een missie in met betrekking tot het opvoeden of ‘grootbrengen’ van jonge mensen in  maatschappelijke context, maar ook een visie op aard of betekenis van leren en menselijke ontwikkeling. Bedoelde waarden en visiekeuzes  (onderwijsresultaat wordt ook als waarde gerekend) zijn in de school en in het handelen van haar leraren merkbaar als kwaliteiten aanwezig (normatieve professionaliteit).

2. Schoolleiders zijn succesvol in het wekken van het potentieel van hun leraren, ook en vooral in de zin van tactvol handelen. Leraren zullen de zin die zij aan hun werk geven erkend zien, maar in pedagogische zin ook uitgedaagd en geïnspireerd en, niet onbelangrijk, in balans gehouden met de systeemeisen. Openheid, vertrouwen, duidelijke keuzes en ervaren verantwoordelijkheid brengt pedagogisch leiderschap zonder aarzeling op de plek der moeite van zijn leraren. Daar zal als criterium altijd gelden: de pedagogische verantwoordelijkheid voor de jonge mensen in de school.

3. Schoolleiders dragen eindverantwoordelijkheid, legitimeren deze naar hun leraren en leerlingen en hun ouders en dragen in deze hoedanigheid gezag. Dit gezag gaat gepaard aan de beschikbaarheid van macht. In deze context van gezag en macht wordt niet alleen prudentie en wijsheid gevraagd, maar ook moed. Pedagogisch leiderschap dat staat voor de waarden en voor de visie die het pedagogisch kompas wijst, vraagt moed. Moed om zich te onderscheiden, om in te grijpen, betekenende initiatieven te nemen en om definitief te beslissen.

Het traject pedagogisch leiderschap onderscheidt zich niet wezenlijk van het traject pedagogische tact, behalve de inhoud van de processen. Ook hier zijn drie kernervaringen te onderscheiden: zelfonderzoek (het onderkennen en loslaten van (voor)oordelen, cynismen en angsten), de ervaring van authenticiteit of eigenheid die vrijkomt (hier worden vaste voornemens geformuleerd) en het vormgeven aan de voorgenomen praktijk.

De leidende vraag: ‘Welke schoolleider wil ik zijn?’

Het werkmateriaal komt uit de eigen situatie. De werkvormen zijn deels afhankelijk van de aard en plaats van de gegeven groep en van de beschikbare tijd. Belangrijke gebeurtenis is hier vaak het opzoeken van leerlingen en het zich met hen engageren om de eigen school en de eigen leraren (beter) te leren kennen en daar – op basisniveau – de opdrachten aan zichzelf (opnieuw) te formuleren. Alles in het kader van de kernwaarden, zoals de school die in haar missie formuleert, dan wel met de bedoeling deze kernwaarden in de zin van verbondenheid en verantwoordelijkheid te herformuleren.

In deze context kenmerkt pedagogisch leiderschap zich door een helder moreel kompas en een duidelijke visie op leren, ontwikkeling en opvoeding, het waartoe van de school en in het verlengde daarvan door een helder schoolethos. De waarden en visiekeuzes waarvoor dit leiderschap staat (prestatie wordt hiertoe gerekend) zijn in zijn aanwezigheid en in zijn handelen zichtbaar.

Voor de leerlingen betekent dit dat zij pedagogische tact zullen ontmoeten in hun verhouding tot de leidinggevende. Voor de leraren betekent het dat zij de zin die zij aan hun werk geven erkend zullen zien, maar ook in pedagogische zin uitgedaagd en geïnspireerd en – niet onbelangrijk – in balans worden gehouden met de systeemeisen.

Openheid, vertrouwen, duidelijke keuzes en ervaren verantwoordelijkheid brengen de leidinggevende zonder aarzeling op de plek der moeite. Daar zal als criterium altijd gelden: de pedagogische verantwoordelijkheid voor de jonge mensen in de school.

Praktisch open traject Pedagogisch Leiderschap

Het open traject Pedagogisch Leiderschap (PL) wordt in twee verschillende regio’s door NIVOZ aangeboden. in Driebergen (onze thuislocatie) en in de regio Rijnmond.  De trajecten starten in september 2019 en bestaan uit acht bijeenkomsten. Er zijn maximaal 18 deelnemers per groep.

Data Driebergen -seizoen 2019-2020
BegeleidingSuzanne Niemeijer en Marleen van der KrogtLocatie: landgoed De Horst, gebouw Vossesteyn.

 • dinsdag 17 september 2019
 • donderdag 31 oktober 2019
 • woensdag 20 november 2019
 • dinsdag 14 januari 2020
 • woensdag 4 maart 2020
 • dinsdag 21 april 2020
 • donderdag 14 mei 2020
 • donderdag 11 juni 2020
   

Data regio Rijnmond – seizoen 2019-20
Begeleiding: Marleen van der Krogt en Anniek Verhagen.

 • Vrijdag 27 september 2019
 • vrijdag 1 november 2019
 • maandag 9 december 2019
 • vrijdag 17 januari 2020
 • donderdag 20 februari 2020
 • vrijdag 27 maart 2020
 • vrijdag 15 mei 2020
 • maandag 22 juni 2020
   

Contact
Voor meer inhoudelijke informatie over het traject kunt u contact zoeken met stichting NIVOZ, Marleen van der Krogt, 06-45298645. Of met onze backoffice, via info@nivoz.nl of 0343-556750.

Kosten 
Deelname aan het traject Pedagogisch Leiderschap kost € 3.100,– per persoon. Alle NIVOZ-trajecten zijn vrijgesteld van btw.

Validatie

Schoolleiders in het Primair Onderwijs die de leergang Pedagogisch Leiderschap volgen vanuit stichting NIVOZ, kunnen hiermee het thema ‘Persoonlijk leiderschap’ afronden voor hun herregistratie in het schoolleidersregister PO.
Zij kunnen het certificaat dat zij na afronding van de leergang ontvangen, uploaden in het register om hiermee het thema ‘Persoonlijk Leiderschap’ af te ronden.
 
De leergang Pedagogisch Leiderschap is ook opgenomen in de opleidingscatalogus van het schoolleidersregister VO.

Praktisch: incompany traject PL

Voor de eerste inhoudelijke vragen aangaande incompany-trajecten kunt u contact opnemen met Suzanne Niemeijer, docente bij NIVOZ: s.niemeijer@nivoz.nl en 06-24570832. Per traject wordt vooraf, op basis van een overeengekomen construct, een offerte aangeboden. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kunnen afspraken gemaakt worden over de organisatie van de bijeenkomsten.

Voor andere info kunt u terecht bij het de backoffice via info@nivoz.nl of 0343-556750.
Alle NIVOZ-trajecten zijn vrijgesteld van btw-heffing.

Honderden trajecten
Vanaf 2008 hebben duizenden leraren deelgenomen aan NIVOZ-trajecten. Een groot aantal deed dat met hun school of schoolteam, incompany. We hebben de scholen (PO, VO, HBO, MBO, Universitair of anders) gebundeld op een landkaart. Achter het vlaggetje vindt u een aantal gegevens.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here