Leviathan

Door politiek filosoof Thomas Hobbes (1588-1679) ingezette naam voor de gekozen soeverein. Door bepaalde vrijheden op te geven en het recht op...

‘Squaring the circle’

Dit voor de Renaissance wezenlijke principe verwijst naar de opvatting dat macrokosmos (de wereld) en microkosmos (de mens) en daarnaast ook geest...

Renaissance

In de renaissance als historisch tijdskader (ca. 1450 - 1600) werd de noodzaak sterk gevoeld door een prominente groep mensen om terug...

Passief pluralisme

Passief pluralisme betekent eenvoudig uitgedrukt de idee dat desinteresse en neutraliteit de (beste) manier is om met levensbeschouwelijke diversiteit om te gaan....

Sociology of scientific knowledge

De ‘sociology of scientific knowledge’, een meer Europese wetenschapssociologie, richt zich vooral op de content, een aspect dat in de ‘institutional sociology...

Metamodernisme

Metamodernisme suggereert hoe we onszelf en de beschaving voorbij modernisme en postmodernisme kunnen brengen naar een nieuw kader van betekenis en zingeving....

Actief pluralisme

Het pluralisme is een systeem dat verschillende levensbeschouwingen, culturen en politieke voorkeuren naast elkaar erkent. Deze verschillende voorkeuren hebben het recht om...

Corpus Hermeticum

Het Corpus Hermeticum is een manuscript dat onder meer wordt toegeschreven aan Hermes Trismegistus. Het is een gnostisch geschrift waarin de individuele...

Hermeneutische competentie

Bestaat uit vermogen om verhalen en ervaringen van mensen de existentiële betekenis daarvan te lezen en dialoog over op gang te brengen....

Social imaginaries

Social imaginaries zijn de ruimtes waarin de transcendentie inbreekt in het immanente leven vanuit DAT leven- dus  niet van buiten dat leven....