Actief pluralisme

Het pluralisme is een systeem dat verschillende levensbeschouwingen, culturen en politieke voorkeuren naast elkaar erkent. Deze verschillende voorkeuren hebben het recht om...

Analytische filosofie

De analytische filosofie is een algemene verzamelnaam voor een bepaalde stijl van filosoferen in de hedendaagse filosofie die vooral in de Angelsaksische landen ging overheersen in de 20ste eeuw. Kenmerken...

Ars quadrata

Ars quadrata betekent 'vierkante kunst'. In de geest van Vitruvius onderscheidde Robert Fludd (1574-1637) twee soorten kunt 'ronde' kunst en 'vierkante' kunst....

Actor-network theory

Betreft een studie van de processen waarbij theoretische disputen worden beslecht, ideeën worden geaccepteerd, instrumenten en methoden worden toegepast. ANT wordt ook...

Ars rotunda

Ars rotunda betekent 'ronde kunst'. In de geest van Vitruvius onderscheidde Robert Fludd (1574-1637) twee soorten kunt 'ronde' kunst en 'vierkante' kunst....

Agora

De agora was in de Griekse oudheid de centrale plek waar het maatschappelijk leven zich afspeelde. Op het marktplein vonden handel, de...

Axiale wending

De axiale wending is een wending in de richting van emancipatie, individualisme, creativiteit en verantwoordelijkheid, snelle technologische vooruitgang, wetenschap, filosofie,  vrije denken...