Corpus Hermeticum

Het Corpus Hermeticum is een manuscript dat onder meer wordt toegeschreven aan Hermes Trismegistus. Het is een gnostisch geschrift waarin de individuele...

Critical Theory

De Critical Theory (CT) is een theorie welke de sociale hegemonie bevraagt en zich kenmerkt door een sterke focus op filosofische grondslagen...

Communicatief handelen

Dit betreft handelen op basis van wederzijds begrip tussen sociale actoren.Overeenstemming komt in communicatie tot stand, via taalhandelingen.

Concilie van Nicea (325 n.Chr.)

Tijdens dit concilie werd de institutionele katholieke kerk gevormd. Er was nu een universele christelijke geloofsopvatting, de catechismus, waarin de gelovigen werden...

Constructionisme

Constructionisme richt zich op het individu en diens waarheid en constructivisme op het construct gemaakt door de samenleving.

Conflict Theory

In 'conflict theory', een van de vroegere benaderingen van de sociologie van wetenschappelijke kennis, wordt aandacht besteed aan de kennisrelaties tussen wetenschappers,...