Diskurs

Principiële discussie waarin de normen omtrent wat waar, juist en waarachtig is opnieuw worden vastgesteld. ‘Diskurs’ is een gesprek waarin nieuwe...

Demarcatiecriterium

Dit betreft een criterium voor de scheiding van zinvolle en niet-zinvolle uitspraken. Karl Popper ontwikkelt het falicificatiecriterium en stelt dat dit geen...

Descriptieve ethiek

Geeft een beschrijving van de heersende moraal, met de beschrijving van zeden en gewoonten, opvattingen over goed en kwaad, verantwoord en onverantwoord...