Ethisch monisme

Dit betreft het standpunt dat zegt dat er slechts één van iets is. Ofwel dat er 1 supreme rule is dat als...

Eudaimonia

Het Griekse woord Eudaimonia betekent geluk of gelukzaligheid. Het gaat hier om het streven naar het goede leven (Aristoteles).