Hermeneutische competentie

Bestaat uit vermogen om verhalen en ervaringen van mensen de existentiële betekenis daarvan te lezen en dialoog over op gang te brengen....

Hermeneutiek

Letterlijk: ἑρμήνευειν (hermèneuein); 'uitleggen', 'vertalen' vgl. Homerus’  Hermes. Het gaat om de studie van de interpretatie van geschreven teksten (theologie, literatuur,...

Humanisme

Het humanisme is een open levensbeschouwing welke van oudsher geworteld is in een intellectuele, literaire en wetenschappelijke beweging en stelt in essentie...

Homo Universalis

In dit Renaissance ideaal ziet de mens zich in alle opzichten als een deel van een veel groter geheel. Heeft een nauwe...