Metamodernisme

Metamodernisme suggereert hoe we onszelf en de beschaving voorbij modernisme en postmodernisme kunnen brengen naar een nieuw kader van betekenis en zingeving....

Macrohistorici

Macrohistorici kijken naar de geschiedenis van maatschappelijke systemen als geheel, volgens de grote lijnen van die ontwikkeling in de tijd en proberen...

Metafysica

Metafysica is de wijsgerige leer die niet de werkelijkheid onderzoekt zoals ze ons gegeven wordt uit zintuiglijke waarneming (fysica), maar op zoek gaat naar het wezen van...