Nomologische kennis

Dit betreft kennis van wetmatigheden

Normatieve professionalisering

Het gaat hier om de individuele en collectieve ontwikkeling van de kwaliteit van het professioneel handelen verbonden met goed werk doen in...