‘Squaring the circle’

Dit voor de Renaissance wezenlijke principe verwijst naar de opvatting dat macrokosmos (de wereld) en microkosmos (de mens) en daarnaast ook geest...

Sociology of scientific knowledge

De ‘sociology of scientific knowledge’, een meer Europese wetenschapssociologie, richt zich vooral op de content, een aspect dat in de ‘institutional sociology...

Social imaginaries

Social imaginaries zijn de ruimtes waarin de transcendentie inbreekt in het immanente leven vanuit DAT leven- dus  niet van buiten dat leven....

Structuralisme

Het structuralisme wijst op 20e eeuwse auteurs die in hun werk het zelfgenoegzaam subject dat in de moderne tijd (sinds Descartes) in...

Secularisme

Secularisme is noch een menselijk en noch een historisch proces: het duidt een politiek systeem aan die door secularisering tot stand is...

Sociaal Contract Theorie – Hobbes

Uitgangspunt: de mens is van nature een egoïst, wordt gedreven door eigenbelang, ten koste van anderen. Dit noemt Hobbes de natuurstaat. Dit...

Secularisering

Secularisering is niet een algemene condition humaine, maar een historisch proces dat wordt geassocieerd met de ontwikkelingen in de Europese geschiedenis na...

Structuration theory

Dit betreft een theorie over de relatie tussen agent en structuur. Structuren zijn abstracte codes of patronen die richting geven aan ons...