Truth and Reality-Oriented Correspondence Theory

De Truth and Reality-Oriented Correspondence Theory gaat ervan uit dat de sociale wereld empirisch te begrijpen valt, er zijn wetmatigheden te vinden...

Tacit knowledge (Polanyi)

Samenvallen van zintuiglijk waarnemen, lichamelijke sensitiviteit, voelen en denken tot een kennisbron die niet in taal is uit te drukken, maar wel...