Utilitarisme

Het utilitarisme betreft een ethische stroming welke de morele waarde van handelingen afmeet aan de bijdrage die de handeling levert aan het...

Universaliseringsbeginsel

Handel alleen via die maxime waarvan je tegelijkertijd zou willen dat ze een algemene wet wordt.