Informatie voor auteurs

Heden ten dage kampen we met zorgwekkende ontwikkelingen: environmental degradation (waaronder klimaatverandering), migratiestromen, populisme, fragmentatie van de nationale, Europese en mondiale politiek, handelsconflicten en een wankel financieel bestel. Deze problemen zijn terug te voeren op de overwaardering van materialistische en individualistische waarden, waardoor de mens een karikatuur van zichzelf geworden is. De menselijke maat is verloren gegaan.

Om de menselijke maat te hervinden kunnen we terugkeren naar het mensbeeld van de Renaissance, zoals dat gestalte kreeg in de door Leonardo da Vinci verbeelde homo universalis. Aan dat mensbeeld kan een moreel kompas worden ontleend, waarmee we een uitweg vinden uit deze zorgwekkende ontwikkelingen. Wanneer we het evenwicht weten te bewaren tussen de fundamentele waarden die onder de homo universalis liggen, kan er sprake zijn van menselijke waardigheid en duurzaamheid.

Homouniversalis.nl wil de menselijke waardigheid terugbrengen en een transitie naar een duurzame samenleving helpen versnellen. Dit doen we door het publiceren en delen van nieuwe waardegedreven perspectieven, kennis en informatie. Homouniversalis.nl fungeert als informatiebrug en biedt handelingsperspectief.

Voor het vormen van een auteursteam zoekt Homouniversalis.nl doorlopend enthousiaste, ervaren en beginnende professionals die een inhoudelijke bijdrage willen leveren.

Iets voor u?
Geïnteresseerd in het leveren van een inhoudelijke bijdrage? Neem voor meer informatie contact met ons op via nomair [at] debildungacademie.nl