Privacy

Stichting de Bildung Academie is uitgever van de website www.homouniversalis.nl
De Bildung Academie respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan de Bildung Academie kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.

Wat doet de Bildung Academie met uw gegevens?

Als u vrijwillig uw gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van bepaalde informatie en/of activiteiten van de Bildung Academie of één van haar websites, dan zullen de gegevens die u ter beschikking stelt slechts voor dit doel gebruikt worden.

Uw gegevens worden gebruikt voor het toezenden van door u aangevraagde informatie en/of nieuwsbrieven. Deze gegevens worden op verzoek van de geregistreerde uit het bestand verwijderd.

Uw naam en e-mail adres worden opgeslagen zolang u ingeschreven bent op een nieuwsbrief. Bij opzeggen worden de gegevens vernietigd. Gegevens voor het eenmalig opvragen van informatie worden na het toezenden van de informatie verwijderd.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden bewaard op de computer van de gebruiker en die een website in staat stellen om het IP adres van de computer van een gebruiker te identificeren ten behoeve van het bijhouden van bezoekers statistieken. De cookies registreren geen persoonsgegevens.

De Bildung Academie maakt op deze website uitsluitend gebruik van functionele cookies om de website zo goed mogelijk op de wensen van de gebruikers af te stemmen en om te voorkomen dat bezoekers met overmatig advertentieaanbod worden geconfronteerd. De Bildung Academie gebruikt cookies uitsluitend op de wijze waarvoor de uitgever volgens de wetgever geen toestemming hoeft te vragen aan de gebruikers.

Als u geen cookies van bepaalde websites wilt accepteren, dan kunt u dat aangeven bij  http://www.youronlinechoices.com/nl/ of de instellingen van uw browser aanpassen.